Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwanego „RODO”) oraz art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Jako spółka Double Raw Fiberworks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rynek Główny 28; 31-010 Kraków, KRS 0000683589 – NIP 6762532187 – REGON 367631294, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia, zawarciu umowy lub w trakcie jej wykonywania oraz usługodawcą w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator możemy przetwarzać Twoje dane:

 • a) w celu zawarcia umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej działalności na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą lub w odpowiedzi na Twoją ofertę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • b) w celu wykonania umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej działalności, jeśli doszło do jej zawarcia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • c) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie podatkowym, sprawozdawczości oraz innych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • d) w celach pomiarów statystycznych i analitycznych – dla zapewnienia lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. – będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • g) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Kategorie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące dane osobowe i eksploatacyjne niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • a) dane osobowe podawane przez Klienta – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr NIP, REGON, nazwa firmy, adres;
 • b) dane zbierane w związku z korzystaniem z usług – lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik serwisu internetowego, unikalny ID nadawany przez serwis teleinformatyczny;
 • c) dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych naszych partnerów takich jak Facebook czy Google, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów;

Źródło pochodzenia danych osobowych i eksploatacyjnych

Przetwarzane dane osobowe i eksploatacyjne mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • a) z informacji podanych przez Klienta w czasie rejestracji konta Klienta lub podczas zakupów;
 • b) z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi;
 • c) z aktywności użytkownika serwisu internetowego;

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

 • a) przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana,
 • b) wynikające z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami – np. w przypadku przepisów podatkowych jest to okres 5 od zakończenia roku następującym po zdarzeniu, z którym wiąże się fakt przetwarzania danych,
 • c) przetwarzane w celach pomiarów statystycznych i analitycznych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,
 • d) przetwarzane w celach dowodowych i archiwalnych będą przetwarzane do czasu, w którym jest to niezbędne do realizacji tego celu,
 • e) przetwarzane w celach badania satysfakcji klientów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla organizacji sprzedaży i świadczenia usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, transportowe, a także w zakresie przyjmowania i rozliczania płatności.

Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT czy narzędzi z których korzystamy dostarczając usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w określonym zakresie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

28 Rynek Główny
31-010 Kraków, PL

REGON: 367631294
NIP: 6762532187
VAT: PL6762532187
BDO: 000003875

Zadzwoń do nas Napisz do nas

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Copyright 2017 – 2024 © DOUBLE RAW FIBERWORKS © Wszelkie prawa zastrzeżone!

Polityka warunków RODO Polityka ciasteczek